Niskab AB betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd.

Utöver Skatteverkets regler har Niskab AB krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt.

Niskab AB tillåter ingen form av vidareförsäljning av fakturor till tredje part s.k. ”factoring”.

Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.

Niskab AB förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.