Vi utför arbeten så som rivning, tungrivning samt sanering.

De Materiell som återstår efter rivning källsorteras noggrant så att det kan användas på nytt antingen som nytt material eller som energikälla. 

Vi på Niskab AB använder oss av ett desinfektionsmedel som är biologiskt, nedbrytbart och miljövänligt för att sanera arbetsplatser och fordon mot bakterier, virus, mikroplasma, svamp m.m.