Vi håller vägar och stora delar av kommuner snö och isfria. Vi sköter även skottning åt företag med stora ytor som parkeringar och tak snöfria.
Så vill ni ha en trygg och säker försäkring att ni slipper problem i vintertider så kontakta oss redan i dag.
Vi erbjuder er Takskottning och snöröjning, sandning både med maskin och för hand.
Till ert förfogande ställer vi alla typer av maskiner för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning. Vi erbjuder också skottning och sandning för hand vid ex trappor, entréer och andra känsliga områden.
Under perioden november t.o.m. mars tillhandahåller vi snö jour dygnet runt.
All vår personal finns tillgängliga dygnet runt för att snabbt kunna vara på plats och ge er en problemfri vinter.
Låt oss träffas och tillsammans gå igenom området, era behov och vad vi kan erbjuda för lösning och till vilket pris.
Vi går igenom vilka ytor som ska röjas respektive halk bekämpas, uppläggningsplats för snö, känsliga områden och vilka nivåer och tidsramar ni vill att vi ska arbeta inom. Är det aktuellt med sandupptagning offererar vi det vid samma tillfälle.